Gdje se nalazite: Početna Cjenik
Vatro-servis

Cjenik vatrogasnih aparata

Prah ABC 40, stalni tlak – pogonski plin N2

OZNAKA

NAZIV

MODEL

PUNJENJE

VPC/kn

401020Vatrogasni aparat P1F, prah ABC 40 1 kgP1F1kg140,00
501004 HVatrogasni aparat P1, prah ABC 40 1 kgP11 kg160,00
502011 HVatrogasni aparat P2, prah ABC 40 2 kgP22 kg210,00
502013 HVatrogasni aparat P2E, prah ABC 40 2 kgP2E2 kg240,00
503210 HVatrogasni aparat P3, prah ABC 40 3 kgP33 kg245,00
503005 HVatrogasni aparat P3E, prah ABC 40 3 kgP3E3 kg270,00
504051 HVatrogasni aparat P6, prah ABC 40 6 kgP66 kg365,00
505003 HVatrogasni aparat P9, prah ABC 40 9 kgP99 kg450,00

Prah ABC 40, bočica – pogonski plin CO2

OZNAKA

NAZIV

MODEL

PUNJENJE

VPC/kn

504020 HVatrogasni aparat S6, prah ABC 40 6 kgS66 kg450,00
505002 HVatrogasni aparat S9, prah ABC 40 9 kgS99 kg520,00
506002 HVatrogasni aparat S12, prah ABC 40 12 kgS1212 kg780,00
507030 HVatrogasni aparat S50, prah ABC 40 50 kgS5050 kg3.600,00
407013Vatrogasni aparat S100, prah ABC 40 100 kgS100100 kg5.200,00

Ugljični dioksid CO2

OZNAKA

NAZIV

MODEL

PUNJENJE

VPC/kn

415010Vatrogasni aparat CO2 – 3 kgCO2-33 kg750,00
515001 HVatrogasni aparat CO2 – 5 kgCO2-55 kg980,00
415004Vatrogasni aparat CO2 – 10 kgCO2-1010 kg1.900,00
416000Vatrogasni aparat CO2 – 30 kgCO2-3030 kg3.800,00
416001Vatrogasni aparat CO2 – 60 kgCO2-6060 kg5.500,00

Voda

OZNAKA

NAZIV

MODEL

PUNJENJE

VPC/kn

421000Vatrogasni aparat Brentača VP15, 15 lVP1515 l1.100,00
420000Vatrogasni aparat VR9, voda 9 lVr99 l560,00
422001Naprtnjača žuta Felix V25, voda 25 lV25 f25 l690,00
422002Naprtnjača siva V25, voda 25 lV2525 l890,00

Pjena

OZNAKA

NAZIV

MODEL

PUNJENJE

VPC/kn

525000 BVatrogasni aparat PZ9, pjena 9 lPz9590,00
526003 AVatrogasni aparat PZ 50, pjena 50 lPz503.800,00
526011 AVatrogasni aparat PZ 140, ojena 140 lPz1404.700,00

CJENIK USLUGA SERVISA

USLUGE PERIODIČNOG PREGLEDA VATROGASNIH APARATA

S – 1, 2, 3 kg
S – 1, 2, 3 kg ST

Periodični pregled

Za aparate:
Tipa  S – 1,2,3 kg
Tipa  P – 1,2,3 kg ST
Po cijeni od: 25,00 kn

Punjenje  bočice CO2 ili P aparate ST gore
navedenih tipova: 10,00 kn

Punjenje prahom ABC po kilogramu: 17,20 kn

Unutarnji pregled spremnika navedenih tipova aparata po:10,00 kn         

   

S – 6, 9, 12 kg
S – 6, 9, 12 kg ST

Periodični pregled

Za aparate:
Tipa S – 6, 9, 12 kg
Tipa P – 6, 9, 12 Kg ST
Po cijeni od: 35,00 kn

Punjenje bočice CO2 ili P aparata gore
navedenih tipova: 20,00 kn

Prah ABC po kilogramu: 17,20 kn

Unutarnji pregled spremnika navedenih tipova aparata po: 10,00 kn

   

S – 50, 100 kg
S – 50, 100 kg ST

Periodični pregled

Za aparate: tipa:
S – 50, 100 kg
P – 50, 100 kg ST

po cijeni od: 50,00 kn

Punjenje bočice CO2 ili P aparata gore navedenih tipova: 30,00 kn

Prah abc po kilogramu: 17,20 kn

Unutarnji pregled spremnika navedenih tipova aparata po: 20,00 kn

   

CO2 – 3, 5 kg

Periodični pregled

Za aparate: tipa co2 – 3,5 kg
po cijeni od: 38,00 kn

Plin CO2 po kilogramu: 11,00 kn

Vanjski dvogodišnji pregled: 30,00 Kn

Petogodišnji pregled (unutarnji): 100,00 Kn

Tlačno ispitivanje posude gore navedenih
tipova aparata po: 100,00 kn

   

CO2 – 10, 20 kg

Periodični pregled

Za aparate: tipa CO2 – 10,20 kg
po cijeni od: 45,00 kn

Plin CO2 po kilogramu: 11,00 kn

Vanjski dvogodišnji pregled: 30,00 Kn

Petogodišnji pregled (unutarnji): 100,00 Kn

Tlačno ispitivanje posude gore navedenih
tipova aparata po: 100,00 kn

   

CO2 – 30, 2x30 kg

Periodični pregled

Za aparate: tipa CO2 – 30, 2x30 kg

Po cijeni od: 50,00 kn

Plin CO2 po kilogramu: 11,00 kn

Vanjski dvogodišnji pregled: 30,00 Kn

Petogodišnji pregled (unutarnji): 100,00 Kn

Tlačno ispitivanje posude gore navedenih
tipova aparata po: 100,00 knCjena naljepnica (zaštitna): 2,00 Kn

Masa bočice: 4,00 Kn

Masa aparata: 7,00 Kn

Periodički pregled: 8,00 Kn


Napomena: gore navedene cijene su NETO, bez PDV-a, obračunava se PDV prema važećoj stopi  25%.
Sve dijelove koji su uništeni mjenjamo sa orginalnim proizvođaća Pastor TVA po cijeniku proizvođača. Na količine dajemo određene rabate u rasponu od 5 – 20 %.

CJENIK USLUGA OSPOSOBLJAVANJA DJELATNIKA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Osposobljavanje za Zaštitu od požara po zaposleniku iznosi 70,00 kn

Za grupe zaposlenika od minimalno 50 polaznika iznosi 2.500,00 kn